Gevelreiniging en voegen bij oude of verwaarloosde gevels 

Komt vaak voor wanneer te lang gewacht is met periodiek onderhoud 

 

Wanneer is er sprake van gevelreiniging en voegen? Globaal onderscheiden wij bij De Koning Gevelreiniging en onderhoud voor gevelreiniging en voegen twee soorten klanten. Bij oude woningen en bedrijfspanden moeten de voegen ooit vervangen worden, Dit is het gevolg van weersinvloeden en atmosferische vervuiling.  

Verreweg de grootste groep klanten die ons inschakelt voor gevelreiniging en voegen, zijn woningen en bedrijfspanden waar men te lang gewacht heeft met het uitvoeren van periodiek onderhoud. Vaak komt de noodzaak voor het vervangen van de voegen pas aan het licht, wanneer onze man bij een klant langskomt voor het opstellen van een maatwerk offerte voor gevelreinigen en impregneren. En dat is voor veel klanten een onaangename verrassing, omdat dit duurder is dan waar men in eerste instantie vanuit is gegaan.  

Gratis offerte

Offerte formulier

Waarom moeten de voegen van gevels in goede conditie zijn?  

Wanneer de voegen voor een groot deel aan het afbrokkelen zijn is het te laat en ondoenlijk aan gevelherstel te doen. Dat is als het ware dweilen met de spreekwoordelijk kraan open. Wanneer de voegen versleten zijn, dan kunnen slagregens naar binnen dringen. Dat geldt ook voor de minuscule worteltjes van algen en mossen. In de spouwmuur gaan dan gegarandeerd schimmels ontstaan en wanneer er baarden en spouwmuurvervuiling in de spouwmuur zitten krijgt men ook in de woning last van vochtdoorslag. 

 

Gevelreiniging particulieren

Een ander probleem is vorst. Ook al vriest het de laatste jaren weinig tot niet, maar wanneer de gevelstenen vochtig zijn aan de binnenzijde gaan zij gegarandeerd scheuren dan wel slaan er stukken van de gevelstenen af. En wanneer dit gebeurt, krijgt u echt met een enorme kostenpost te maken. Kies daarom voor gevelreiniging en voegen zodat uw gevel de taak kan doen waarvoor die is gebouwd en laat uw gevel duurzaam impregneren, zodat deze over een volledig nieuwe waterafstotende toplaag beschikt. U krijgt op de duurzame werking van ons impregneermiddel bovendien een fabrieksgarantie van maar liefst 10 jaar. 

Zijn de voegen van uw gevel aan het afbrokkelen en ligt er een grauwsluier over uw gevel heen? Neem dan met spoed contact met ons op voor een gevelinspectie inclusief een maatwerk offerte. Wellicht is gevelreiniging en voegen nog niet nodig en kunt u volstaan met gevelreiniging en impregneren.

Zijn de voegen van uw gevel aan het afbrokkelen en ligt er een grauwsluier over uw gevel heen?

Neem dan met spoed contact met ons op voor een gevelinspectie inclusief een maatwerk offerte.